Na pielgrzymim szlaku gotyku nadnidziańskiego

Autor Listu do Hebrajczyków poucza nas, że „wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków”, a w końcu przemówił też przez Syna. Mową Boga do nas może być też piękno otaczającego nas świata oraz dzieł stworzonych przez człowieka. 
Doświadczyło tego siedmioro uczestników pielgrzymki rowerowej do Wiślicy i Nowego Korczyna. Najpierw dobry Bóg przemówił dając odpowiednią pogodę, bo deszcz przestał padać tuż przed rozpoczęciem jazdy. 
Potem dołożył do tego piękno nawiedzanych świątyń. Perełki nadnidziańskiego gotyku w Sokołowie, Wiśle, Chotlu Czerwonym, Nowym i Starym Korczynie są świadectwem wiary i oddawania Bogu chwały. Ich architektura i wystrój pozwalają otworzyć się na obecność Pana, Stwórcy i Zbawiciela. W takich miejscach łatwiej o doświadczenie Bożej obecności. 
Wreszcie nie można nie wspomnieć o wspaniałych krajobrazach, którymi karmiły się nasze oczy, podziwiając gust Wszechmogącego. On przez otaczający nas świat przypomina o miłości jaką jesteśmy przez Niego darzeni. 
Dopełnieniem doznanych przeżyć było nawiedzenie urokliwego Ośrodka Rekolekcyjnego „Wyspa”, prowadzonego przez ks. Witolda Świądra oraz pomnika ku czci Legionów Piłsudskiego pod Starym Korczynem. Mimo blisko 80 km w nogach, dziękujemy Bogu za wszystko przez co do nas przemówił, a co jak ufamy przyniesie zbawienne owoce w życiu uczestników tej pielgrzymki. 
Wszystkich czytelników zachęcamy do nawiedzenia opisanych wyżej miejsc.