BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PÓL W NASZYCH WIOSKACH

„Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.” /Lb 6, 24/

Wraz z majem gromadzimy się nie tylko przy kapliczkach na śpiewanie Litanii loretańskiej do Matki Bożej, ale także liturgii błogosławieństwa naszych pól. Już  po raz trzeci przeżywamy go w formie wieczornych spotkań we wspólnocie poszczególnych wiosek. Wśród modlitw związanych z przywoływaniem Bożej opieki modlimy się również śpiewem litanii loretańskiej i Apelem Jasnogórskim. Obrzęd błogosławieństwa pól jest wyrazem wiary w Bożą Opatrzność, w szczególne partnerstwo, jakie istnieje pomiędzy Dawcą życia a człowiekiem. Przypomina o Bożym prymacie w świecie, pierwszeństwie wartości ducha wobec materii, o zależności od Stwórcy. Ważny jest też inny aspekt, zwykle pomijany (a często też pogardzany): według myśli chrześcijańskiej praca na roli to zaszczyt, służba, znak podjęcia ścisłej współpracy z Bogiem. Ufamy, że wspólne modlitwy pomogą w tej współpracy z Trójcą Świętą.