ŚWIĘTO NASZYCH DRUHÓW STRAŻAKÓW Z OSP

„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi.” /Rz 8, 14/

Jest jeden rodzaj ognia, którego nie tylko nie należy gasić, lecz wręcz przeciwnie, trzeba rozniecać. To Duch Święty dany nam przez Ojca i Syna. O Jego roli również w pełnieniu służby przez druhów strażaków warto wciąż przypominać. On daje nam światłe oczy serca, dzięki czemu można właściwie ocenić sytuację i odpowiednio zareagować. Dzięki Niemu jesteśmy zdolni „bardziej słuchać Boga niż ludzi „, a z tego zawsze wynika dobro.

Życzymy naszym drogim Druhom, aby współpracując z Duchem Świętym, zawsze mieli gorące serca i chłodne głowy.