Z WIZYTĄ U MAMY

Naprzód Maryja jest „Dziewicą słuchającą”, która z wiarą, przyjęła słowo Boże. (…) Podobnie czyni Kościół, który – zwłaszcza w świętej liturgii – słucha słowa Bożego i przyjmuje je oraz głosi i czci, a także udziela Chrystusa jako chleba życia. – „Marialis cultus”

Ta prawda towarzyszyła 37 pielgrzymom z naszej parafii, udającym się na nocne czuwanie do Maryi obecnej w Jasnogórskiej Ikonie. Obecność bowiem w tym sanktuarium daje wrażenie bycia w sercu Matki. Tej, która najpierw cierpliwie słucha, a potem pragnie też do nas mówić. Zawsze w Jej orędziu do nas pobrzmiewa ogólna zasada wyrażona w stwierdzeniu „Uczyńcie wszystko, co powie wam Syn.” Noc przeżyta na czuwaniu przy Matce była okazją do zanurzenia w Jej sercu przyniesionych tu intencji osobistych, naszych bliskich, parafii i dekanatu. Z tego spotkania pielgrzymi wracają z głębokim przekonaniem, że w życiu „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi.” O tym dała nam świadectwo naszą niebieską Matka.