NA DRODZE POWOŁANIA

„Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest.” /1P 3, 15/

Bóg wobec każdego z nas żywi nadzieję na osiągnięcie świętości, czyli odnalezienie i zrealizowanie przez Ciebie i mnie swego powołania. Wbrew pozorom pomocą w tym mógł być przeżywany w Niedzielę Dobrego Pasterza, w dniu 12 maja br., dzień Seminaryjny. Gdy bowiem, goszczący u nas, ksiądz Kamil Banasik – prefekt naszego WSD – oraz diakon Nikodem Wawrzyniak mówili o powołaniu do Służby Bożej w Kościele, zwracali uwagę na potrzebę rozeznawania powołania przez każdego z nas. Bo to kapłan, czy osoba zakonna często przyczyniają się do odnalezienia naszej drogi życiowej. 
Dopełnieniem tej refleksji nad powołaniem było przeżywane tego dnia wieczorem nabożeństwo Drogi Światła. Idąc za symbolami Chrystusa Zmartwychwstałego – paschałem i krzyżem z czerwoną stułą – mogliśmy głębiej zrozumieć, że w naszym życiu jesteśmy powołani do zwycięstwa jakie umożliwia zjednoczenie z powstałym z grobu Zbawicielem. Zwycięstwa nad śmiercią, grzechem, szatanem i bezsensem życia. To jest integralna część realizacji naszego powołania. 
W różny sposób Bóg udziela nam swego światła. Przyjmując je możemy oświetlać drogę bliźnim, stając się dla nich spełnieniem nadziei na znalezienie sensu życia, której w nas poszukują.