UROCZYSTOŚĆ I SPOWIEDZI I I KOMUNII ŚWIĘTEJ

„Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”. /Dz 10, 37-38/

Znamy się na różnych sprawach i jesteśmy specjalistami w niejednej dziedzinie. A jak jest ze znajomością Jezusa Chrystusa? Nie chodzi jednak tylko o fakty z Jego ziemskiego życia, ale przede wszystkim o tę aktualną obecność Zbawiciela wśród nas. Bo to żywy Pan, obecny wśród swego ludu, pyta o miejsce dla Niego w naszych sercach. Przygotowujemy Mu tę przestrzeń przez sakrament Pokuty i pojednania, a gościmy Go w sercu przez przyjęcie daru Jego Ciała i Krwi w sakramencie Eucharystii. 
W tej Wielkiej Tajemnicy miało łaskę uczestniczyć w naszej parafii dwadzieścioro dzieci z klasy III szkoły podstawowej. Najpierw w czwartek przystąpiły do I Spowiedzi, a następnie w sobotę do I Komunii świętej. Teraz obecność Jezusa jest im znana nie tylko jako wiedza książkowa, lecz jako doświadczenie fizyczne, zrozumiałe dzięki wierze. To jest ta najpiękniejsza i najwartościowsza znajomość sprawy Jezusa z Nazaretu – zjednoczenie z Nim. Żywy Bóg wszedł w ten wyjątkowy sposób w ich życie pragnąc uczynić ich silnymi Jego miłością. Pomóżmy im w pielęgnowaniu tej więzi, która prowadzi do świętości, czyli życia spełnionego.