WIZYTACJA KANONICZNA BISKUPA ANDRZEJA KALETY

„O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: 《Twój Bóg zaczął królować.》” /Iz 52, 6-7/
„Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.” /Ef 2, 19-20/

Wizytacja kanoniczna jest czynnością apostolską, ukazującą wyjątkowy znak jedności Kościoła diecezjalnego. Święty Jan Paweł II w sposób szczególny doceniał czas wizytacji kanonicznej. W  posynodalnej Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis” nazwał ją „autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Tego daru spotkania i dialogu poprzez posługę bpa Andrzeja Kalety mogliśmy doświadczyć w niedzielę 26 maja br. 
Rozpoczęło go śniadanie spożywane przez Księdza Biskupa w gronie rodzin osób duchownych z naszej parafii oraz współpracowników ks. Proboszcza. Głównym punktem wizytacji była Eucharystia sprawowana o g. 10, poprzedzona obrzędem wprowadzenia Biskupa do świątyni i modlitwą nad nim. W powitaniu, przedstawiciele parafii i ks. Proboszcz, przybliżyli historię i teraźniejszość naszej wspólnoty wiary. Zwracając się do nas w homilii bp Andrzej wskazał na następujące problemy:
– wspólnota Kościoła doświadcza dziś wzmożonego ataku z zewnątrz, 
– równocześnie niemałym problemem są rany, które Kościołowi zadają wierni od wewnątrz, z bolesnymi zwłaszcza grzechami duchownych, 
– bez oparcia się na Bożym miłosierdziu i mocy Ducha Świętego, nie będziemy zdolni poradzić sobie z tym złem, 
– potrzebne jest nieustanne i żarliwe wołanie o pomoc Ducha Świętego, 
– wobec postępującej sekularyzacji trzeba modlić się o liczne i święte powołania do stanu duchownego, 
– nie wolno też bagatelizować dzieła nowej ewangelizacji, która przez modlitwę, świadectwo życia i rozmowy, pomoże odnaleźć radość wiary zobojętniałym i zagubionym.
Wspólnej modlitwie towarzyszył pięknym śpiewem nasz chór kierowany przez pana Grzegorza. 
Po mszy Ksiądz Biskup spotkał się w kościele z członkami Kół Żywego Różańca, a w sali parafialnej Z członkami Rady Parafialnej i radnymi gmin z naszej parafii. 
Przed Eucharystią o g. 12 bp Andrzej nawiedził cmentarz, przewodnicząc modlitwie za zmarłych i poświęcając kapliczkę ku czci Matki Bożej Bolesnej, dedykowaną dzieciom utraconym w skutek poronienia lub aborcji. 
Sumie, która zgromadziła dzieci z rodzicami,  przewodniczył ks. Mirosław Kowalski, sekretarz naszego gościa. Piękną oprawę stworzyła nasza szkolna orkiestra z pomocą dorosłych orkiestrantów pod batutą Pana Józefa Janaszka. Na jej zakończenie bp Andrzej pobłogosławił indywidualnie wszystkie uczestniczące w niej dzieci. 
Całość wizytacji zakończyły spotkania Biskupa z kapłanami dekanatu kazimierskiego oraz indywidualne rozmowy z ks. Tomaszem i ks. Proboszczem. 
Ufamy, że ten czas dzielenia się z Księdzem Biskupem naszym życiem i słuchania jego pasterskiego pouczenia, pomoże nam skuteczniej budować wspólnotę parafialną opartą na zjednoczeniu z Bogiem w Trójcy Jedynym.

 

SŁOWO POWITANIA I WPROWADZENIA KSIĘDZA PROBOSZCZA

 

POWITANIE PRZEZ DOROSŁYCH

 

POWITANIE PRZEZ DZIECI

 

PODZIĘKOWANIE OD DOROSŁYCH

 

PODZIĘKOWANIE OD DZIECI