BŁOGOSŁAWIEŃSTWO PÓL

Nawiedziłeś i nawodniłeś ziemię, *
wzbogaciłeś ją obficie.
Strumień Boży wezbrał wodami, *
przygotowałeś im zboże.
I tak uprawiłeś ziemię: *
Nawodniłeś jej bruzdy, wyrównałeś jej skiby,
spulchniłeś ją deszczami *
i pobłogosławiłeś plonom. /Ps 65, 10-11/

Wraz z wiosną nie tylko wznawiamy prace polowe, ale z nadzieją zwracamy się do Boga, prosząc o Jego błogosławieństwo. To okazja do budowania wspólnoty i świadectwa wiary. Życia według mądrego powiedzenia: „Parcuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie i módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga”. Wszystkim podejmującym modlitwę w intencji Bożej opieki nad pracą na roli ogromnie dziękujemy.