DAR PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Jezus przyszedł na świat po to, by zbawić ludzi i „rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno”. Szczególnym miejscem doświadczenia tych darów jest Eucharystia. Ona, przez zjednoczenie nas z Jezusem, jest ich źródłem i szczytem.

Tego daru doświadczyło dwadzieścia czworo dzieci klas III, które w sobotę 20 maja po raz pierwszy przyjęło Jezusa Eucharystycznego. Komunia, czyli zjednoczenie, to dar Zbawiciela na drodze do świętości przez odnowienie siebie, bliźnich i świata. Tylko rozumiejąc ogrom ofiarowanej nam miłości, możemy z tą łaską współpracować. Dlatego pięknie przygotowana i przeżyta uroczystość to dopiero początek drogo wzrostu. Jej owocność zależy nie tylko od dzieci, ale od każdego, kto im pokaże drogę pogłębienia relacji z Jezusem.