IDĄC DROGĄ ŚWIATŁA 

„Jezus powiedział: «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia».” /J 8, 12/

To bycie Jezusa światłem świata w sposób szczególny objawiło się po Jego zmartwychwstaniu. Spotkania z uczniami pokazały im prawdę nauczania Mistrza. On nie tylko mówił, ale Jego słowa stały się życiem. Nabożeństwa Drogi Światła są naszymi spotkaniami ze zwycięskim Zbawicielem i okazją do refleksji nad wiarą w prawdę, która w Nim się objawiła. Zaproponowane w tym roku rozważania, nawiązywały do czternastu uczynków miłosierdzia. Bo tam, gdzie każdy z nas przyjmuje światło od Zmartwychwstałego, tam, na te czternaście sposobów, potrafi kierować się wyobraźnią miłosierdzia.