ZANURZENI W BOŻYM MIŁOSIERDZIU – UROCZYSTOŚĆ I SPOWIEDZI

Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny: „Kiedy się zbliżasz do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam w konfesjonale czekam na ciebie, zasłaniam się tylko kapłanem, lecz sam działam w duszy. Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie wielka, hojności Mojej nie ma granic. Strumienie Mej łaski zalewają dusze pokorne.”

Na drodze naszego życia duchowego, Bóg zaprasza nas do korzystania z Jego miłosierdzia. Dokonuje się to przede wszystkim w trzech sakramentach – Chrztu, Pokuty i Pojednania oraz Namaszczenia Chorych. W dniu 18 maja, dzieci klas III skorzystały z tego drugiego daru po raz pierwszy. W trakcie Nabożeństwa pokutnego, prowadzonego przez Ks. Michała, usłyszały naukę o tym darze oraz przystąpiły do I Spowiedzi. Finałem było wspólne dziękczynienie i przekazanie im przez rodziców białej szaty komunijnej. Życzymy drogim dzieciom radosnego korzystania z uzdrawiającej łaski Bożej.