KORZYSTAJĄC Z ODPUSTU

Doroczna Uroczystość odpustowa w Gorzkowie, ku czci św. Małgorzaty, jest zawsze darem łaski ofiarowany nam przez Boga ku nawróceniu i umocnieniu naszej wiary. W tym roku pomagał nam w jej przeżywaniu o. Rafał Ścibirowski opat z klasztoru cystersów w Jędrzejowie.

czytaj dalej

MATKO NIE OPUSZCZAJ NAS

Przed stu laty, między kościołem a plebanią, nasi przodkowie postawili kolumnę z figurą Matki Bożej. Jest ona niemym świadkiem wielu wydarzeń z życia parafii oraz orędowniczką powierzonych jej spraw. Dotknięta zębem czasu wymagała prac renowacyjnych.

czytaj dalej

PIELGRZYMOWANIE DO I Z MARYJĄ

Maryjny wymiar życia ucznia Chrystusowego wypowiada się w sposób szczególny poprzez takie właśnie synowskie zawierzenie względem Bogarodzicy, które ma swój początek w testamencie Odkupiciela na Golgocie. Zawierzając się po synowsku Maryi, chrześcijanin — podobnie jak apostoł Jan — „przyjmuje” Matkę Chrystusa i wprowadza Ją w to wszystko, co stanowi jego własne życie wewnętrzne, poniekąd jego Ludzkie i chrześcijańskie „ja”. /Redemptoris Mater/

czytaj dalej

ŚWIĘTA MAŁGORZATA W NOWYM BLASKU

Po kilku miesiącach prac konserwatorskich w pracowni pana Aleksandra Piotrowskiego w Krzeszowicach, powrócił do nas odnowiony obraz naszej patronki św. Małgorzaty. Jego ponowna instalacja w ołtarzu głównym zbiegła się z zakończeniem Oktawy Bożego Ciała, dając uczestnikom dodatkową radość. 

czytaj dalej