U MARYI NA PODHALU

Szlak parafialnej pielgrzymki na zakończenie wakacji poprowadził nas tym razem do trzech sanktuariów maryjnych zlokalizowanych na terenie Podhala. W każdym z nich Maryja mówiła do nas o różnych sprawach dotyczących naszego życia.

czytaj dalej

DZIĘKCZYNIENIE ZA TEGOROCZNE PLONY

Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, weźmiesz pierwociny wszelkich ziemiopłodów, który ci daje Pan, Bóg twój. Włożysz je do koszyka i udasz się na miejsce, które Pan, Bóg twój, obierze sobie na mieszkanie dla imienia swego. Kapłan weźmie koszyk z twoich rąk i położy go przed ołtarzem Pana, Boga twego. A ty wówczas wypowiesz te słowa wobec Pana, Boga swego: Teraz oto przyniosłem pierwociny płodów ziemi, którą dałeś mi, Panie. Rozłożysz je przed Panem, Bogiem swoim. Oddasz pokłon Panu, Bogu swemu i będziesz się cieszył ze wszystkich dóbr, które Pan, Bóg twój, dał tobie i twemu domowi. /por. Pwt 26, 1-11/

czytaj dalej

JEZUS ZATROSKANY O NAS

W środku wakacji i żniw, Bóg zaprasza nas do “odnowy duchem w naszym myśleniu i przyobleczenie się w człowieka nowego” /por. Ef 4, 24/, by to, co duchowe kierowało tym, co cielesne; wieczne tym, co doczesne.
tym mówi odcinek “Siewców Słowa”, nagrany w naszej świątyni.

czytaj dalej