CZUWANIE ZE ŚWIĘTYMI 

Wigilia Uroczystości Wszystkich Świętych jest w Polsce od początku XXI wieku czasem modlitewnych czuwań, organizowanych pod wspólną nazwą „Noc Świętych”. W naszej wspólnocie parafialnej odbyła się po raz czwarty.

Święci nas inspirują, gdyż są pytaniem o to: za kim i dokąd zmierzamy w życiu. Oni wskazują na Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, by poprowadzić nas w Duchu Świętym do domu Ojca w niebie. Dlatego w centrum tego modlitewnego czuwania jest nasz Zbawiciel, Którego uwielbiamy, w Którym zanurzyli swe życie święci, Któremu za ich przyczyną zawierzamy siebie i naszych zmarłych. Rozpoczynając od uwielbienia, włączyliśmy się w tę liturgię, która trwa w niebie, gdzie doszli już święci. Przypatrując się ich postaciom, dostrzegliśmy niepowtarzalność Bożego prowadzenia i siłę jaką ma przyjęta od Niego miłość. Ta więź świętych z Bogiem jest źródłem łask, które wyjednają nam dziś u Niego. Wśród nich są Ci, których relikwie posiadamy w naszej parafii. Są one umieszczone w relikwiarzach – św. Małgorzaty, św. Jana Pawła II, św. Ludwika i Zelii Martin, bł. Karoliny i bł. Carlo – oraz w ołtarzach- św. Ansgarego, św. Cyriaka, św. Klemensa i św. Feliksa. Spotykamy się z nimi podczas modlitwy, a szczególnie w liturgii, która łączy niebo z ziemią. O osiągnięcie tego nieba przez siebie i zmarłych modliliśmy się na cmentarzu, kończąc nim to modlitewne czuwanie.