DOŻYNKI PARAFIALNE

Dziękczynienie Bogu za plony jest głęboko wpisane w tradycję życia naszego narodu związaną z rytmem roku. I chociaż w tym razem żniwa się opóźniły, to przedstawiciele wiosek przyszli, by stanąć przed Bogiem z wdzięcznością, przynosząc kosze dziękczynne. 

Wśród przybyłych znaleźli się przedstawiciele siedmiu spośród trzynastu wiosek w parafii. Przybyli oni z: Chruszczyny W., Gorzkowa, Kaczkowic,  Krzyszkowic, Plechowa, Stojanowic i Wojsławic. Przyniesione przez nich w ustrojonych koszach chleby, przypominają o trudzie i niepewności związanych z pracą na roli. Dlatego, gdy składa się je przy ołtarzu, kapłan caluje je, wyrażając wdzięczność za tegoroczne plony, ale i za trud rolników. To oni znoszą różnego rodzaju burze, aby na naszym stole nie zabrakło codziennego chleba. W zjednoczeniu z Bogiem lżej i owocniej można podejmować ten wysiłek. 

 

 

foto: Kazimierz Kowalski