PREZBITERIUM W NOWYM BLASKU

Po dwóch sezonach zakończone zostały pracę konserwatorskie przy polichromii na ścianach i suficie prezbiterium. Dzięki pracy zespołu konserwatorskiego pod kierownictwem pani Ewy Tymcik możemy się cieszyć odnowioną malaturą tej części naszej świątyni.

Prace przy polichromii prezbiterium rozpoczęły się w lipcu 2022 roku, po zabraniu do konserwacji ołtarza głównego.
W pierwszej ich części, zakończonej w grudniu ubiegłego roku, udało się uszczelnić i uzupełnić braki w ścianach oraz, fasecie, odgrzybić i zatruć drewno, a także dotrzeć do najlepiej zachowanej warstwy malarskiej. Finałem tego etapu było naniesienie nowej malatury, zarówno w wymiarze estetycznym, jak i wizualnym, na te przygotowane miejsca.
Dzięki temu mamy namalowane w stylu iluzjonistycznym kotary oraz płyciny na ścianach.

W drugim etapie, w kwietniu i maju br., dokończono malatury dołu ścian i filarów.
Wreszcie od czerwca do końca sierpnia konserwowany był strop prezbiterium, tak widoczny we wnętrzu, jak i niewidoczny na strychu (wymiana starych desek). Zakres i kolejność działań była podobna jak przy ścianach. Na środkowym plafonie można się było spodziewać istniejącego tu pierwotnie obrazu przedstawiającego Chrystusa Zmartwychwstałego, co widać na zdjęciu z 1910 roku. Niestety nie zachowały się po nim żadne ślady malarskie. Dlatego wygląd sufitu jest odwzorowaniem polichromii z 1929 roku, wykonanej przez artystów z pracowni Cholewińskiego.
Wykorzystują postawione rusztowanie dokonaliśmy też prac przy oświetleniu prezbiterium, wymieniając dodatkowo żyrandol oraz dodając dwa reflektory ledowe doświetlające ołtarz i ambonę. Prace tę wykonali Andrzej Baczyński i Robert Sokołowski.
Ciesząc się pięknem odnowionych elementów prezbiterium, naszą wdzięczną pamięcią obejmujemy wszystkich pracowników, darczyńców (wsparcie finansowe i żywnościowe), osoby sprzątające oraz nadzór konserwatorski.
Ufamy, że wspólnymi siłami zdołamy odnowić pozostałe elementy wyposażenia i na Jubileusz 700. lecia pierwszej wzmianki o Gorzkowie, który przypada w roku 2026, będziemy się cieszyć pełnym blaskiem prezbiterium naszego kościoła.