DZIEŃ DRUGI – ZA CZYM TA KOLEJKA?

Od widoku kolejki biedaków po dary i posiłek, jaką codziennie ks. Kamil ma okazję widzieć przed kieleckim ośrodkiem Caritas, zaczął on naukę w drugim dniu rekolekcji adwentowych. Ważnym jest bowiem w naszym życiu pytanie o to, w jakich i za czym, ustawiam się kolejkach.

Za czym ja stoję w życiu? Może jest to pycha? Ten przerost w widzeniu siebie, a przez to marginalizowanie innych. A może egoizm, który patrzy na bliźnich, jako na potencjalnych służących? Choć może to być również nienawiść, która zawładnęła nami wskutek zranień. I chcemy zapłacić nią każdemu, kto się do nas zbliża. Wreszcie ks. Kamil wskazał na kolejkę po wygodę życia, by zawsze było łatwo i przyjemnie. Potrafimy wytrwale stać w tych symbolicznych, „zabójczych” kolejkach mimo, że u innych widzimy ich zgubne skutki. W jakich zatem kolejkach warto stać? O pierwszej dał świadectwo ks. Jerzy Popiełuszko. To życie w prawdzie. O drugiej przypomina osoba Kuby Błaszczykowskiego, który po rodzinnej traumie, podjął decyzję o przebaczeniu swemu Ojcu, gdy ten zabił swą żonę, czyli mamę Jakuba. Wreszcie o trzeciej zaświadczył aktor Martin Sheen. To przyznanie się do słabości i oparcie się na Bogu. Ten proces stał się jego udziałem, gdy popadł w alkoholizm.
W jakiej zatem kolejce stoję w życiu?
Na zakończenie wieczornej Eucharystii, uczniowie klas ósmych złożyli deklaracje przystopienia do grona kandydatów do sakramentu Bierzmowania. Po niej była również nauka dla młodzieży, a ostatnim punktem dnia była wieczorna adoracją.