DZIEŃ TRZECI – GDZIE JEST MIŁOŚĆ?

Trzecia niedziela Adwentu, zwana Gaudete, czyli radości, była na rekolekcjach czasem pytania o miejsce miłości w naszym życiu. A punktem wyjścia do tych rozważań stał się utwór Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat”.

Ponadczasowość przesłania tego utworu nie może dziwić, gdyż w prostych słowach wyraża dramat z powodu braku miłości, przy równoczesnej ufność w to, że ona ostatecznie zwycięży. W tym kontekście ks. Kamil podzielił się z nami swym doświadczeniem posługi wśród osób uzależnionych od alkoholu. Wskazał na przyczyny i sposoby wyjścia z uzależnienia.
Alkoholicy są jedną z wielu, choć w naszym środowisku mocno zakorzenioną, płaszczyzn ludzkiego upadku, a zarazem posługi miłosierdzia. Inną jest niepełnosprawność, o czym dala świadectwo Eryka Kaczyńska, dziewczynka dotknięta od urodzenia chorobą. W takich sytuacjach potrzeba wrażliwości, jaką miał św. Kamil. Jego zawołaniem były slowa: „Daj Boże abym umierał z rękami zniszczonymi przez miłosierdzie”. Możemy posługiwać w miłości tylko wtedy, gdy sami wcześniej przyjmiemy miłość.
Dziękujemy ks. Kamilowi za posługę przepowiadania i zapewniamy o modlitwie w jego intencji oraz dzieł, w których posługuje.