Życzenia Świąteczne 2022

Drodzy w Chrystusie Panu Parafianie i nasi Goście!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego Roku,

przyjmijcie od nas serdeczne życzenia.

W świecie, w którym doświadczamy wojny, przemocy i kryzysu, niech czas świętowania przyjścia na świat Bożego Syna napełni Wasze serca pokojem i radością, jakich świat dać nam nie może. Przyjmijcie wraz z Księciem Pokoju dar uspokojenia i ufności, jaki On Wam ofiaruje. Uwierzcie, że ta Dziecina to Bóg mocny, który może i chce zaprowadzić pokój w świecie. To dzieło zaczyna się jednak od naszych serc. Zjednoczeni z Bogiem będziemy zdolni zjednoczyć się z innymi ludźmi. Niech nadchodzące Boże Narodzenie i Nowy Rok 2023 będą czasem pokonywania wszelkich podziałów i doświadczania prawdziwej wspólnoty.
Łamiąc się opłatkiem i zasiadając do wigilijnego stołu, poczujcie obecność Księcia Pokoju pośród Was i pomoc w budowaniu wspólnoty w domu i świecie.
Tego wszystkiego życzymy każdej i każdemu z Was, ogarniając darem modlitwy.
Równocześnie dziękujemy za Waszą pomoc, świadectwo, wsparcie oraz wyrozumiałość.
Ks. Michał Krężel        Ks. Sławomir Sarek
wikariusz                      proboszcz