EMMANUEL – BÓG JEST Z NAMI

Kolejny raz świętujemy Boże Narodzenie, i kolejny raz nie możemy nadziwić się Miłości, która uniżyła się, pragnąc naszego zbawienia. Przychodząc do betlejemskiej szopy, z wdzięcznością klękajmy przed Odkupicielem.

Patrząc na tegoroczną dekorację, widzimy Dziecię Jezus leżące na sianku ułożonym na stole. Jak wtedy narodził się w stajni betlejemskiej, tak teraz podczas każdej Eucharystii rodzi się na stole ołtarza. To dar ofiarowany nam przez Ojca Niebieskiego, który pragnie wyrwania nas z ciemności grzechu i mocy złego. Aniołowie zwiastujący pasterzom to wydarzenie, już widzą w Nowonarodzonym zwycięzcę złego, grzechu i śmierci. To przed Nim drżą potęgi piekieł. Konsekrowane hostia i wino, to prawdziwe Ciało i Krew naszego Zbawiciela. Choć tak niepozorne, są przecież źródłem nadprzyrodzone mocy miłości. Natomiast przychodzący oddać pokłon Dziecinie pasterze, kierują nasz wzrok na uniżenia Bożego Syna, na Jego pokorę, która nikim nie gardzi.
Klękajmy w postawie adoracji przed Jezusem i otwierajmy się na łaski, które nam przynosi.
Przy tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tegorocznej dekoracji.

 

foto: Kazimierz Kowalski