KANDYDACI DO BIERZMOWANIA NA SKUPIENIU

„Spodobało się Bogu prowadzić ludzi do zbawienia nie pojedynczo, ale we wspólnocie” — mówią dokumenty II Soboru Watykańskiego. 

Tym, który tworzy jedność utkaną z różnorodności każdego z nas, jest Duch Święty. Dlatego na drodze pogłębienia naszej wiary potrzeba bycia we wspólnocie i dbania o nią. Okazją do tego były dla kandydatów do Bierzmowania dwa dni skupienia, przeżywane w Szlachtowej k/ Szczawnicy. Przy pomocy ks. Marcina Jastrzębia i animatorów z Ruchu Światło-Życie odkrywali głębię Bożego Miłosierdzia, okazywanego grzesznikom w sakramencie pokuty i pojednania. Rozmowy w małych grupach, godziny ewangelizacji, świadectwa i wspolna modlitwa były do tego dobrą okazją. Całość wyjazdu zakończyła modlitwa wstawiennicza, w której kandydaci prosili Boga o potrzebne dla nich łaski. 
Zapewne uczestnictwo w tym duchowym wydarzeniu pomoże lepiej zrozumieć Kościół, który jest wspólnotą.