KOMUNIKAT O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Z dniem 25.05.2018 roku zaczął obowiązywać „Dekret Ogólny KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim

Podstawowe wytyczne z tym związane zawarte są w Komunikacie Kurii Diecezjalnej w Kielcach
W związku z wejściem w życie „Dekretu Ogólnego KEP w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim” informujemy, że w kancelarii parafialnej będą obowiązywały zasady takie jak w innych instytucjach publicznych.

 

  • Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie, może otrzymać jedynie pełnoletnia osoba, której dane dotyczą.
  • Świadectwo chrztu lub inne zaświadczenie dla nieletnich będą mogli otrzymać tylko i wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
  • Osoby trzecie nie mogą występować w sprawach, które ich bezpośrednio nie dotyczą.
  • Możliwość uzyskania jakiegokolwiek zaświadczenia czy świadectwa w kancelarii parafialnej przez osoby trzecie, będzie możliwe tylko ma podstawie prawnego pełnomocnictwa.
  • Uzyskanie świadectwa chrztu czy innego zaświadczenia w kancelarii parafialnej będzie możliwe po zweryfikowaniu tożsamości osoby proszącej, której dane dotyczą. Prosimy posiadać przy sobie dowód tożsamości.
Ks. Sebastian Wieczorek
Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych