„ODMAWIAJCIE RÓŻANIEC”

Prośba Maryi wyrażona w licznych objawieniach, jest szczególnie realizowana w październiku, gdy jesteśmy zaproszeni przez Nią na nabożeństwa do kościoła lub do modlitwy rodzinnej w domach.

Praktykowanie tej modlitwy stanowi okazję do kontemplacji tajemnic zbawienia oraz jest przestrzenią wypraszania łask Bożych za przyczyną Matki Najświętszej. Przykładem tego może być obraz wotywny z roku 1644 związany z czczonym w naszej świątyni obrazem Bogurodzicy. Widnieje na nim napis o następującej treści: „Urodzona Zofia, tu ofiarowana,  Zmidnik-Chwalibogowa, w chorobie oddana przy ofierze Mszy świętej księdza Szantowica komendarza brzeskiego tej Bogarodzica miłosiernej opiece, będąc opłakana od małżonka, przyjaciół już odżałowana, alić prędko zostaje od niemocej wolna za przyczyną tej Pani doznaje pomocy. Na znak czego napis ten oto tu wystawia wdzięczna będąc łaski tej Maryi.” Podejmujmy codziennie modlitwę różańcową, czerpiąc z niej łaski i natchnienie do świętego życia. Tradycyjnie już w kościele parafialnym modlimy się w dni powszednie za poszczególne wioski, a w niedzielę w intencjach napisanych na kartkach. Przyjdźmy choć raz w październiku na modlitwę do kościoła, a w domach gromadźmy całą rodzinę.
 • Chruszczyna Mała 1 i 16 października
 • Chruszczyna Wielka 2 i 18 października
 • Donatkowice 4 i 19 października
 • Gorzków 5 i 20 października
 • Kaczkowice 6 i 21 października
 • Krzyszkowice 7 i 22 października
 • Łyczaków 8 i 23 października
 • Nagórzanki 9 i 25 października
 • Plechów 11 i 26 października
 • Plechówka 12 i 27 października
 • Stojanowice 13 i 28 października
 • Wielgus 14 i 29 października
 • Wojsławice 15 i 30 października