OGRADZANIE CMENTARZA

Cmentarz będąc miejscem wiecznego spoczynku naszych zmarłych, wymaga dbałości nie tylko o poszczególne groby, ale także całą jego infrastrukturę. Istotnym jej elementem jest trwałe ogrodzenie.

Wykorzystując zgromadzone z opłat cmentarnych środki finansowe, dokonaliśmy wymiany kolejnego odcinka ogrodzenia. Stare uległo erozji i groziło w kilku miejscach przewróceniem na przechodniów. Dlatego przy pomocy pana Janusza Wątka ze współpracownikami dokonaliśmy jego rozbiórki, a uzyskany materiał wykorzystali pod budowę drogi dojazdowej. W to miejsce panowie Piotr i Bartłomiej Dąbrowscy z panem Aleksandrem, zamontowali nowe przęsła. Pozwalają one równocześnie docenić pięknie wybarwiony szpaler tuj, zasadzonych przed czterema laty. Wszystkim ofiarodawcom i wykonawcom z serca dziękujemy.