URODZINY MAJORA HUBALA

Przed 125. laty, 22 czerwca, urodził się w Jaśle Henryk Dobrzański – legionista, mistrz jeździectwa, major kawalerii, jako „Hubal” był dowódcą Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego. Przez małżeństwo z Zofią Zakrzeńską – dziedziczką majątku w Plechowie – związany jest z parafią w Gorzkowie. Te dwie okoliczności doprowadziły do powstania na Skwerze Pamięci poświęconego jego osobie pomnika.

Odsłonięcie przygotowanej instalacji nastąpiło w niedzielę 12 czerwca. Uroczystości rozpoczął występ uczniów z SSP im. Ks. Andrzeja Biernackiego w Wielgusie. W montażu słowno-muzycznym przygotowanym pod opieką pani Bernadetty Wiśniewskiej i pana Grzegorza Krawczuka, przybliżyli oni sylwetkę mjra Hubala. Po występie nastąpiło odsłonięcie pomnika, którego dokonali: wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, starosta kazimierski Jan Nowak i wnuk Majora Henryk Sobierajski oraz jego poświęcenie przez bpa Andrzeja Kaletę.
Spotkanie na cmentarzu zakończyło się okolicznościowymi przemówieniami, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy. Wojewoda Zbigniew Koniusz docenił dbałość o pamięć historyczną w przestrzeni cmentarnej oraz w kształtowaniu młodego pokolenia przez Kościół i szkołę w oparciu o wzorce, do których niewątpliwie należy mjr Hubal. Starosta Jan Nowak nawiązał do aktualnej sytuacji geopolitycznej i potrzeby akcentowania cech widocznych w bohaterskiej postawie mjra Dobrzańskiego. Zaś wiceburmistrz Łukasz Maderak nawiązał do szkolnego procesu wychowania, dającego szansę na poznawanie małej Ojczyzny i utrwalanie tradycji. Jako ostatni głos zabrał wnuk bohatera Henryk Sobierajski, który przybył na uroczystość z żoną Katarzyną. Wyraził przekonanie, że odsłonięty pomnik trafnie wyraża historię oddziału jego dziadka, zamkniętą między pożegnaniem z córką Krystyną, a śmiercią pod Anielinem. Po odśpiewaniu Hymnu Polski, zebrani przeszli do kościoła na Eucharystię, której przewodniczył ks. Henryk Kowaliński, a homilię wygłosił kapelan wojewódzki WP ks. mjr Krzysztof Ziobro.
Pomnik wykonany od strony artystycznej przez pana Lucjana Garbacza, a od strony technicznej przez Pana Janusza Wątka i pomocników, nawiązuje do ostatniego wojennego szlaku mjra Hubala. Przedstawia on kamienny stół z leżącymi na nim czapką ułańską, symboliczną dłonią Majora, urwanym medalem Virtuti Militari oraz wbitą szablą. Na znajdującej się poniżej pamiątkowej tablicy widnieje rycina z podobizną mjra Henryka Dobrzańskiego, fragment listu do córki i okolicznościowe epitafium.
Po mszy, uczestnicy przejechali powozami konnymi, użyczonymi przez rodzinę pana Krzysztofa Banacha, do Świetlicy Wiejskiej w Plechowie, gdzie kontynuowane było świętowanie 125. Urodzin Majora Hubala, zakończone okazałego tortu. Dzięki trosce sołtysa pana Witolda Nowaka, obsługi z „Kazimierskich Smaków” I wodzireja Kamila Łapy, spotkanie przebiegło w radosnej i przyjacielskiej atmosferze.
Wśród przybyłych na uroczystość gości byli: Henryk i Katarzyna Sobierajscy (wnuk mjra Hubala), bp Andrzej Kaleta, wojewoda Zbigniew Koniusz, burmistrz Jasła Ryszard Pabian z delegacją, starosta Jan Nowak z radnymi powiatu, wiceburmistrz Łukasz Maderak z radnymi gminy, wójt Bejsc Edward Krupa, kapelan wojewódzki ks. mjr Krzysztof Ziobro, delegacja Stowarzyszenia „Hubalowa Rodzina” z prezesem Andrzejem Dyszyńskim i kapelanem ks. Henrykiem Kowalińskim, obecni właściciele dworu w Plechowie państwo Grzegorz i Alicja Traczowie, wicedziekan ks. Krzysztof Balcer, por. Bartłomiej Nycz z XVI Batalionu powietrznodesantowego, dyrektor SSP w Wielgusie pani Elżbieta Wojtasik z gronem pracowników, kierownik placówki Senior Plus w Gorzkowie Agnieszka Kula-Kielian i poczty sztandarowe OSP z Chruszczyny W., Gorzkowa i Krzyszkowic oraz sztandar dawnej Szkoły im. Mjra Hubala z Gorzkowa.
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy sprawili, że możliwe było powstanie tego pomnika i organizacja jego odsłonięcia.
Za przygotowanie pomnika i całego wydarzenia podziękowania, w kolejności alfabetycznej, otrzymują: Krzysztof, Jacek, Jakub, Bartosz, Wiktoria, Wojciech Banach, Krzysztof Bucki, Marek Bucki, Nikola Brzostkiewicz, Krzysztof Fluder, Julia Maderak, ks. Sebastian Nocoń, Janusz i Albert Wątek, Jakub Zdunek oraz SSP im. Ks. Andrzeja Biernackiego i Spółdzielnia „Kazimierskie Smaki”.