UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 2022

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się Jego dzieciom powodzi.
Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana,
Przed twoim Bogiem zginaj kolana.
Pieśń chwały Jego śpiewaj z weselem,
On twoim ojcem, on przyjacielem.

Każda Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest wielkim wołaniem Boga o zauważenie Jego obecności wśród nas. Idziemy z procesją eucharystyczną do czterech ołtarzy, by obwieszczać sobie i światu, że On jest rzeczywiście Bogiem z nami. W dzisiejszych czasach to bardzo ważne, bo wielu zatraciło wiarę w Jego prawdziwą, rzeczywistą i substancjalną obecność pod postaciami chleba i wina. Widać to w skutkach pandemii. Najliczniej po dwóch latach zrezygnowali z praktyk religijnych ci, którzy już wcześniej rzadko lub wcale nie przystępowali do stołu Pańskiego. Dlatego, by im przywrócić więź ze Zbawicielem, trzeba przez dziękczynienie samemu sobie dać Świadectwo o tym, czego dokonuje w naszym życiu karmienie się Chrystusem i tworzenie z Nim żywej więzi.