Oktawa Bożego Ciała 2018

Słowami „gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa” Jezus zachęca nas do świadomego naśladowania Go w życiu. 
Duchowy wymiar tego podążania za Zbawicielem staje się widoczny podczas obchodów Oktawy Bożego Ciała. Krocząc w procesji za Chrystusem Eucharystycznym uświadamiamy sobie potrzebę codziennego szukania Jego woli i życia nią. Tradycyjnie w ostatnim dniu Oktawy dokonaliśmy poświęcenia przyniesionych wianków i bukietów z kwiatów i ziół, wyrażając w ten sposób prawdę o potrzebie otwarcia na Boże błogosławieństwo, które pomaga kwiatom wydać owoce i ziołom leczyć. Takim Bóg pragnie uczynić też nasze życie; pełnym owoców dobra i leżących cierpienia bliźnich.