UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ 2018

Kościół już przed wiekami wybrał czwartek, by obchodzić uroczystość Bożego Ciała – święto adoracji, kontemplacji i uwielbienia. Święto, podczas którego Lud Boży gromadzi się wokół najcenniejszego daru pozostawionego nam w dziedzictwie przez Chrystusa, wokół Sakramentu Jego obecności, i wielbi go, chwali w pieśniach, niesie go w procesjach. /św. Jan Paweł II/
To uwielbienie i kroczenie za Chrystusem, jakie tradycyjnie miało miejsce w Gorzkowie w Boże Ciało, potwierdziło prawdę o Zbawicielu, który swą obecnością pociąga tłumy. Pięknie przygotowane ołtarze oraz barwna procesja to wyraz naszej wiary w Syna Bożego idącego w naszą codzienność ze swym błogosławieństwem. On wychodzi ze świątyni, by przypomnieć nam o aktualności zaproszenia na Ucztę Eucharystyczną i na spotkanie z Nim. O tym mówił nam św. Jan Paweł II: „Zachęcam zatem chrześcijan, by regularnie nawiedzali Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, ponieważ jesteśmy wszyscy powołani, by trwać nieustannie w obecności Bożej dzięki Temu, który pozostaje z nami aż do końca czasów.” Pamiętając o tym zaproszeniu ze strony Jezusa znajdujmy czas, by wchodzić do naszego kościoła na chwilę prywatnej adoracji. Szczególnie, jak już jesteśmy tak blisko, gdy odwiedzamy z modlitwą naszych bliskich zmarłych.

 

 

 

 

foto i video: Kazimierz Kowalski