Uroczystość I Komunii świętej 2018

Po rocznym przygotowaniu, w sobotę 19 maja, piętnaścioro dzieci klas trzecich z naszej parafii, przyjęło po raz pierwszy Jezusa Eucharystycznego.
W różny sposób możemy zjednoczyć się z Jezusem (słuchanie słowa Bożego, modlitwa, pomoc bliźnim), ale najpełniej i najowocniej otwieramy się na Jego łaski, gdy karmimy się podczas Eucharystii Jego Ciałem i Krwią. Dlatego Kościół tak uroczyście wprowadza dzieci w Komunię ze Zbawicielem. Pięknie przystrojona świątynia i równie pieczołowicie przygotowana liturgia pomogły dzieciom w skupieniu i owocnie przeżyć tę nową formę spotkania z Odkupicielem. Miłość przynoszona przez Niego pozwala nam najlepiej przeżyć naszą ziemską wędrówkę. On jest dla nas, oczywiście w przenośni, tym, czym powietrze dla piłki. Bez Jezusa w sercu stajemy się jak piłka bez powietrza. Niby na zewnątrz nadal to piłka, ale nie nadaje się do gry. Chrystus sprawia, że nasze życie możemy maksymalnie wykorzystać, stając się darem dla innych i mając poczucie własnego spełnienia. I taki dar po raz pierwszy ofiarował dziś Zbawiciel piętnastu dzieciom. A każdemu, kto z nas jest po I Komunii świętej, przypomina, że On czeka, by ten dar był i naszym, jak najczęstszym udziałem. 
Piękna, słoneczna pogoda, którą po kilku deszczowych, ale jakże potrzebnych dniach, Pan Bóg nam podarował, dopełniło radości tego dnia. Niech również pamięć o tym darze budzi w dzieciach i każdym z nas postawę zaufania Bogu.
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy pod adresem Pani Danuty Kołacz, naszej katechetki, która tak pięknie przygotowała dzieci i całą uroczystość.