Spotkanie z Miłosiernym Ojcem

Podczas nabożeństwa pokutnego, w czwartek 17.05, uczniowie klasy III z naszej parafii po raz pierwszy przystąpili do sakramentu Pokuty i pojednania. 
To ważny moment w życiu dziecka, gdy ma wejść w tajemnicę swego grzechu i uznać potrzebę szukania Bożego miłosierdzia. W świecie, który odrzuca prawdę o grzechu i potrzebie nawrócenia, trudna jest rola rodziców, czy wychowawców w kształtowaniu sumienia podopiecznych oraz rozbudzania pragnienia świętości. Podczas nabożeństwa, ks. Tomasz, przypomniał dzieciom o Miłosiernym Ojcu, który na nich czeka w konfesjonale i chce pomóc przez posługę kapłanów. Modlitewna atmosfera pomogła im się wyciszyć i pokonać rodzący się w sercu niepokój. Po spowiedzi indywidualnej był czas na wspólne uwielbienie za łaskę pojednania. Całość nabożeństwa dopełniło wręczenie dzieciom przez rodziców strojów komunijnych. W tym symbolicznym geście, wyrażona została prawda o włączeniu ich w odpowiedzialność za czystość serca, myśli i uczynków, do której zobowiązali się rodzice podczas Chrztu. Niech modlitwa za dzieci i świadectwo życia otoczenia pomogą im w przyszłości dobrze wykorzystywać dar sakramentu Pokuty i pojednania.