Poświęcenie pól w naszych wioskach

„Bóg, który jest źródłem wszelkiego dobra, niech nas błogosławi i zapewni obfite owoce naszej pracy, abyśmy się radowali Jego darami i zawsze Go chwalili” /z „Obrzędu błogosławieństwa pól”/

Przewodnią myślą obrzędu błogosławieństwa pól jest wdzięczność Panu Bogu za dzieło stworzenia, za ziemię, która wydaje plony, za chleb powszedni, który żywi ludzi. Jednocześnie podczas tej celebracji prosimy Stwórcę o uświęcenie ciężkiej pracy rolnika oraz odpowiednie 
i odpowiedzialne korzystanie z tej pracy całego rodzaju ludzkiego. Gromadzimy się na tej modlitwie we wspólnotach naszych wiosek, gdyż jesteśmy przekonani o prawdzie słów św. Pawła, że ” nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko Ten, który daje wzrost – Bóg.” /1 Kor 3, 7/ Chcemy z Bogiem zaczynać nasz trud, w Nim szukać mądrości i umocnienia w podejmowanych pracach i Jemu przynieść, podczas dożynek, owoce tego wysiłku.
W tym roku poświęcenie pól będzie w następującym porządku:
08.05 wt. – Chruszczyna M. i Chruszczyna W. 
09.05 śr. – Donatkowice i Gorzków 
10.05 czw. – Kaczkowice 
11.05 pt. – Krzyszkowice i Łyczaków 
14.05 pon. – Nagórzanki
15.05 wt. – Plechów i Plechówka
16.05 śr. – Stojanowice
17.05 pt. – Wielgus i Wojsławice