WIELE DRÓG – JEDNO POWOŁANIE

„Człowiek nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z samego siebie.” / Sobór Watykański II /
W minioną niedzielę, 6 maja, byliśmy w naszej wspólnocie parafialnej uczestnikami trzech wydarzeń, których wspólnym mianownikiem jest sprawa powołania i odpowiedzi na nie.
Po pierwsze, przeżywaliśmy Dzień seminaryjny. Goszczący u nas kleryk, Damian Liwocha, podzielił się z nami refleksją nad powołaniem do kapłaństwa i świadectwem o odkrywaniu swojego powołania. Przez modlitwę i zebrane ofiary mogliśmy wesprzeć nasze Seminarium Diecezjalne. Jak ważnym i trudnym zadaniem jest troska o nowych kapłanów mówi m.in ilość kształcących się obecnie w diecezji alumnów. Obecnie na sześciu rocznikach jest ich łącznie 60, podczas, gdy w roku 1985 na pierwszy rok przyszło ich 63, a w roku 1990 było rekordowo wyświęconych 35 kapłanów. 
Drugim wydarzeniem była Msza św. w intencji Druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie naszej parafii w Chruszczynie W., Donatkowicach, Gorzkowie, Krzyszkowicach i Wojsławicach. Ich posługa jest ważnym elementem życia naszej wspólnoty lokalnej. Dziękujemy im za ich służbę, podejmowaną również w kościele. 
Wreszcie trzecim wydarzeniem, wieńczącym niedzielę, była parafialna Droga Światła. Rozważając wydarzenia po zmartwychwstaniu Jezusa i modląc się pieśniami, mieliśmy okazję przyjrzeć się duchowemu wymiarowi naszego powołania. Bo Bóg każdego z nas tak, jak Jezusa, powołuje do zwycięstwa. Blisko trzydziestu uczestników nabożeństwa budzi nadzieję, że ta perspektywa naszego życia wiarą będzie się rozwijać, pokazując czym jest paschalny wymiar chrześcijaństwa, czyli przechodzenia od męki przez śmierć do zmartwychwstania. Przechodzenia od grzechu przez nawrócenie do świętości. 
Niedzielne spotkania pokazały nam w trzech odsłonach to samo; jest wiele dróg, ale jedno powołanie do świętości, czyli do zwycięstwa.