Wyjazd ewangelizacyjny

„Bogu spodobało się nas zbawić nie pojedynczo, ale we wspólnocie.” /Sobór Watykański II/
Tej prawdy doświadczamy od początku naszego życia wiarą; najpierw w rodzinie, a potem także w parafii, klasie, czy grupie formacyjnej. Taki też cel przyświecał wyjazdowi ewangelizacyjnemu kandydatów do Bierzmowania. W ośrodku oazowym w Dębnie, korzystając z prowadzenia i świadectwa animatorów, mieli okazję zgłębić znaczenie słowa „Przyjmij”, które usłyszą w dniu przyjęcia tego sakramentu. Bóg daje nam różne dary – od życia przez zbawienie, wiarę, aż po życie wieczne. Od wrażliwości naszego serca, umysłu oraz świadectwa bliźnich zależy, czy je zauważymy i z nich skorzystamy. Taki czas wyjazdu ma w tym procesie ogromne znaczenie. Dzięki zmianie miejsca pobytu i otoczenia można inaczej spojrzeć na siebie i wiarę. I choć różne emocje towarzyszą takiemu wyjazdowi, to zwykle z perspektywy czasu dostrzegamy jego dobro. Poczucie wspólnoty, modlitwa, zabawa, spotkania w grupie, konferencje, czy spacery, na różne sposoby pokazują piękno życia we wspólnocie wiary. Za ten czas, w którym Bóg mówił nam „Przyjmij „, czyli „Pozwól się kochać, CHWAŁA PANU!!!