PARAFIALNE REKOLEKCJE ADWENTOWE 14-16.12.2018

Rekolekcje adwentowe są dobrą okazją, by odpowiedzieć na zachętę św. Jana Chrzciciela i przygotować drogę Panu, prostować dla Niego ścieżki (por. Mk 1, 3). Ich sumienne i pobożne przeżycie pozwala nam otworzyć się na tajemnicę Bożego Narodzenia.

Tegoroczne ćwiczenia rekolekcyjne poprowadzi w naszej parafii ks. dr Witold Janocha z KUL-u. Ich tematyka będzie nawiązywać do słów apostołów: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia” (J 6, 68). Owocność tego czasu zależy od naszego zaangażowania i pragnienia umocnienia wiary, nadziei i miłości. Nasze rekolekcyjne działanie możemy podzielić na:
to, co możemy przyjąć, czyli:
 • dar Eucharystii
 • nauki rekolekcyjne
 • nabożeństwa i modlitwy wspólnotowe
 • miłosierdzie Boże ofiarowane w sakramencie Pokuty i Pojednania
 • fragment z Pisma św., będący swego rodzaju słowem życia do rozważenia

to, co możemy Bogu, sobie i bliźnim ofiarować, czyli:
 • zaplanowanie czasu na rekolekcje
 • tworzenie modlącej się i słuchającej słowa Bożego wspólnoty wiary
 • więcej osobistej i rodzinnej modlitwy oraz rozważania słowa Bożego w domu
 • podjęcie jakiegoś uczynku miłosierdzia
 • skorzystanie z rachunku sumienia zawartego w książeczce do nabożeństwa w trakcie przygotowania do spowiedzi
 • podjęcie abstynencji w intencji osób uzależnionych
 • zrobienie postanowienia w pracy nad sobą jako owocu rekolekcji.
 

Wykorzystajmy dobrze ofiarowany nam przez Boga czas i odnówmy swe życie.

 

PROGRAM REKOLEKCJI

PIĄTEK – 14 GRUDNIA
9.00 – EUCHARYSTIA
12.00 – EUCHARYSTIA
17.00 – EUCHARYSTIA
19.30 – CZUWANIE MODLITEWNE
SOBOTA – 15 GRUDNIA
6.15 – GODZINKI
6.30 – RORATY
8.45 – 10.00 i 11.00 -12.30 – SPOWIEDŹ
9.00 – EUCHARYSTIA
11.30 – NAUKA DLA DZIECI W DOMU PARAFIALNYM
12.00 – EUCHARYSTIA
16.00 – 17.15 – SPOWIEDŹ
17.00 – EUCHARYSTIA
19.30 – CZUWANIE MODLITEWNE
NIEDZIELA – 16 GRUDNIA
8.00 – EUCHARYSTIA
10.00 – EUCHARYSTIA
11.00 – NAUKA DLA MŁODZIEŻY
12.00 – EUCHARYSTIA
16.00 – EUCHARYSTIA
17.00 – WIECZÓR EWANGELIZACYJNO-FILMOWY