Pielgrzymowanie ku świętości

Chrześcijan nazwano w Dziejach Apostolskich „wyznawcami tej drogi”, którą jest Jezus Chrystus. Zatem być chrześcijaninem oznacza kroczenie za Zbawicielem.
Taki wymiar, w podwójnym znaczeniu, miała pielgrzymka parafialna do sanktuariów w Lipnicy Murowanej, Nowym Sączu i Tropiu w dniu 30.08.2018 r. 
Po pierwsze, w nawiedzanych miejscach mieliśmy okazję poznać świętych, którzy własnym życiem pokazali jak iść za Panem i jakie to piękne. Św. Szymon z Lipnicy, św. Urszula Leduchowska, bł. Maria Teresa Leduchowska, św. Małgorzata, św. Andrzej Świerad, czy św. Benedykt różnymi drogami i w różnym czasie naśladowali Jezusa, pokazując jak bogate może być życie, gdy On jest Pasterzem – Przewodnikiem. 
Po drugie my sami mieliśmy okazję zastanowić się nad naszym kroczenie za Zbawicielem. Wpatrując się w Jego twarz z ołtarza w nowosądeckiej bazylice, pytaliśmy siebie o to:
  • Czy rozpoznajemy Go w bliźnich?
  • Czy słuchamy Jego słów?
  • Czy służymy Mu w potrzebujących?
  • Czy korzystamy z Jego obecności w sakramentach?
Bo być świetnym, to przyjąć Jezusa i upodobnić się do Niego. Te tematy zadane nam do przemyślenia mogliśmy rozważyć w sercu podczas klimatycznego rejsu stateczkami po Jeziorze Rożnowskim, który zakończył nasze pielgrzymowanie.