PIELGRZYMOWANIE Z WOŁANIEM O BOŻE MIŁOSIERDZIE

W Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę nasza wspólnota przeżywała po raz piąty Pielgrzymkę Miłosierdzia dookoła Parafii. Tym razem niosąc znak krzyża, modliliśmy się o ustanie pandemii.
W gronie kilkunastu osób wyruszyliśmy na pielgrzymi szlak, by przemierzając 21 kilometrów, nawiedzić z przesłaniem nadziei i modlitwą 13 wiosek naszej parafii. Łącznie w pielgrzymkę włączyło się około 70 osób. W każdej z wiosek pielgrzymi wypowiadali modlitwę o ustanie pandemii i jej skutków, tych fizjologicznych, psychicznych, duchowych, ale i gospodarczych. Pielgrzymowanie wypełniał śpiew i modlitwa zanoszona również za Ojczyznę. Wszystko zakończyło spotkanie w domu parafialnym i Eucharystia. Pielgrzymi wyrażają wdzięczność mieszkańcom Kaczkowic, Plechowa i Chruszczyny Wielkiej za przyjęcie i poczęstunek.