POMNIK NIEPODLEGŁOŚCI

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. /św. Jan Paweł II/

„To, czego powinniśmy się najbardziej obawiać, to byłby zanik poczucia odpowiedzialności u młodszego czy młodego pokolenia Polaków. Polacy muszą być odpowiedzialni i trzeźwi, świadomi swoich spraw – muszą być dojrzałymi ludźmi, aby tego dobra, które nam wywalczyły poprzednie pokolenia, które nam wywalczyły żołnierskie piersi – nasze pokolenie nie zmarnowało”.  Nawiązując do tego nauczania Papieża Polaka podjęliśmy decyzję o budowie pomnika NIEPODLEGŁOŚCI na Skwerze Pamięci. Dzieło rozpoczęte w październiku 2018 roku zostało poświęcone 15 sierpnia 2020 roku w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej. 
Realizując ten projekt chcieliśmy wyrazić jego elementami istotę niepodległości. Filary wymurowane z białego i czerwonego piaskowca nawiązują do trzech zaborów oraz barw narodowych. Filary podtrzymują koronę będącą znakiem jedności narodowej i niezależności. Wieńczy ją kula z krzyżem wyrażające rolę Jezusa Chrystusa i wiary w budowaniu niepodległości. Między filarami znajduje się symboliczny słup graniczny z siedzącym na nim orłem. To znak naszej tożsamości i samostanowienia mających początek w państwie Piastów. Przed pomnikiem ułożony został z kamieni znak RODŁA, oddający przebieg Wisły. Powstał on w latach 30-tych XX wieku, jako znak Polonii w Niemczech. Wyraża on rolę miejsca i kultury w tworzeniu naszej niezawisłości. Całość dopełniają dwa małe cyprysy nutkajskie o odmianie noszącej symboliczną nazwę GLORIA POLANICA. 
Dziękujemy:
– p. Januszowi Wątkowi i jego pomocnikom za wymurowanie pomnika,
– p. Piotrowi Kozińskiemu za wykonanie korony
– wszystkim ofiarodawcom za wsparcie finansowe budowy.

 


ETAPY BUDOWY POMNIKA


 

ETAP 1
ETAP 2
ETAP 3
ETAP 4
ETAP 5
ETAP 6
ETAP 7
ETAP 8
ETAP 9
ETAP 10
ETAP 11