ZNAKI BUDZĄCE WDZIĘCZNOŚĆ I ZAUFANIE

„Potem wielki znak się ukazał na niebie: Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.
A jest brzemienna. I woła cierpiąc bóle i męki rodzenia.
I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia,
mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów.” /Ap 12, 1-3/
Od 100 lat, w pamięci naszego narodu, Uroczystość Wniebowzięcia jest nierozerwalnie związana z wdzięcznością za uratowanie odradzającej cię po 123 latach Ojczyzny z rąk bolszewickich najeźdźców. Znaki Maryi Wniebowziętej i bohaterskiej obrony Warszawy w dniach 13 – 19 sierpnia 1920 roku splotły się ze sobą w „Cudzie nad Wisłą”. Oba bowiem pokazują moc Bożej ingerencji. Kierują nasze myśli i serca ku Temu, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy” (Ef 3, 20). Choć znaki te zanurzone są w przeszłości, to jednak dziś kierują nas ku przyszłości. W jakiś sposób są pytaniem skierowanym do każdego z nas: Wierzysz, że i Ty, dzięki Bogu, możesz doświadczyć zwycięstwa wobec przygniatającej Cię mocy zła?
Eucharystia sprawowana w sanktuarium w Łagiewnikach przez ks. prob. Sławomira Sarka w tym szczególnym dniu 15 sierpnia 2020 r., była składaniem dziękczynienia za Bożą opiekę nad Ojczyzną i prośbą o współdziałanie z łaską Bożą dla jej dobra.