POŚLIJ PANIE ROBOTNIKÓW NA ŻNIWO SWOJE

Doroczny Tydzień Modlitwy o Powołania zbiegł się w tym roku z przeżywanym w naszej parafii Dniem Seminaryjnym. W Niedzielę Dobrego Pasterza gościliśmy przedstawicieli kieleckiego Wyższego Seminarium Duchownego – dyrektora ekonomicznego ks. Wojciecha Skorupę i diakona Mateusza Mastalerza – modląc się z nimi o nowe powołania i wspierając ofiarami diecezjalną uczelnię. 

Troska o nowych pasterzy w Kościele jest świadectwem naszej odpowiedzialności za dzieło zbawienia i żywotności danej parafii. W ten sposób odpowiadamy na słowa Jezusa: „proście Pana żniwa, by wprawił robotników na żniwo swoje”. A dziś ta dziedzina życia Kościoła doświadcza w krajach tzw. Zachodu, w tym i w naszej Ojczyźnie,  poważnego kryzysu i wymaga wzmożonego działania, tak organizacyjnego, jak i modlitewnego. Obecnie w w naszym seminarium kształci się 35 alumnów. Gdyby ta dynamika powołań utrzymała się w dłuższej perspektywie, to za 50 lat braknie kapłanów do obsady wszystkich 304 parafii naszej diecezji. Tę troskę o powołania z naszego środowiska położył nam na sercu w zarządzeniach powizytacyjnych bp Andrzej Kaleta. Klimatem życia społecznego i rodzinnego oraz modlitwą przyczyniajmy się do wzbudzenia powołania z naszej wspólnoty parafialnej. Niech znajdą się następcy pochodzących spośród nas +ks. Mieczysława Cieślika (oblata), +ks. Daniela Niemca (chrystusowca), +ks. Zdzisława Ziętarę (cystersa, potem w diec. radomskiej), pracujących w USA bpa Andrzeja Wypycha i ks. Jana Klimczyka oraz +br. Stanisława Kowalskiego (cystersa).