POSŁUGA WOBEC CHORYCH

„Chorzy są skarbem Kościoła”, przypomniał o tym w swym nauczaniu, ale i przez osobisty przykład św. Jan Paweł II. Posługa Jezusa wobec ich cierpienia była znakiem przyjścia Królestwa Bożego i pokonania skutków grzechu pierworodnego. Dlatego Kościół od samego początku kładł nacisk na praktykowanie tej formy okazywania miłości. Traktowanie najsłabszych ujawnia prawdę o naszym sercu i zdolności do służby.

Dziś, gdy postęp naukowy i przemiany cywilizacyjne wydłużają wiek naszego życia, pojawia się problem troski o chorych. Nie chodzi tylko o zapewnienie godziwych warunków życia, ale równocześnie o pielęgnowanie więzi i umożliwienie korzystania z życia sakramentalnego. Dla wielu osób chorych brak możliwości podejmowania praktyk religijnych jest powodem wielkiego smutku i tęsknoty za nimi. A przecież w parafiach podejmowana jest przez księży posługa związana z udzielaniem sakramentów Pokuty i pojednania, Eucharystii, czy Namaszczenia Chorych. Przeszkodą w ich przyjmowaniu przez chorych często bywa rodzina, która, czy to z lenistwa, obojętności religijnej, czy lęku, że „ksiądz przyniesie śmierć”, odcina od nich swych bliskich. Dlatego potrzeba rozbudzania wśród nas wrażliwości na tęsknoty chorych. Nie odwlekajmy zatem zaproszenia księdza z sakramentami do czasu agonii, czy wręcz odcięcia chorego od tej posługi.
   W naszej wspólnocie parafialnej w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą odwiedzamy chorych z posługą sakramentalną. Spotkania, choć krótkie, dają możliwość dostrzeżenia wielkiej radości jaką sprawia tym osobom spotkanie z Chrystusem eucharystycznym, przyjęcie Bożego przebaczenia, czy umocnienie świętym namaszczeniem. Obecnie z tego daru systematycznie korzysta 39 osób: Chruszczyna Mała – 2, Chruszczyna Wielka – 5, Donatkowice – 1, Gorzków – 1, Kaczkowice – 5, Krzyszkowice – 5, Łyczaków – 4, Nagórzanki – 1, Plechów – 5, Wielgus – 3, Wojsławice – 7.
   Pomóżmy wszystkim schorowanym i osłabionym przez wiek, by Chrystus, którego poniesiemy ulicami w Boże Ciało, znalazł też dzięki nam drogę do nich.  „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).