UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Przeżywana w miniony czwartek Uroczystość ma swe korzenie w XIII w. i związana jest z cudami eucharystycznymi dokonującymi się wtedy w Europie Zachodniej.

Pod ich wpływem papieże zadecydowali o ogłoszeniu tego święta. Miało ono podkreślać nie tyle potrzebę adoracji Najświętszego Sakramentu, ale wiarę w realną w nim obecność Chrystusa, który pragnie stać się dla nas pokarmem w drodze. Powiązano je równocześnie z procesją do czterech ołtarzy, przy których proklamowane są Ewangelie wyjaśniające tajemnicę Eucharystii.
W naszej parafii uroczysta procesja wyruszyła ulicami Gorzkowa po Mszy świętej o g. 10.00. Idąc z akompaniamentem orkiestry wyśpiewywaliśmy pieśni na cześć Chrystusa eucharystycznego. Niesione feretrony i chorągwie oraz sypane przez dzieci kwiaty przypominały, że to orszak Pana i Króla zatroskanego o nasze zbawienie. Zewnętrzne obrzędy mają nam przypominać o potrzebie przyjęcia Chrystusa nie gdzieś na zewnątrz, ale w naszym sercu. 

 

Dziękujemy Panu Kazimierzowi Kowalskiemu za zrealizowanie filmu oraz dokumentację fotograficzną tego pięknego wydarzenia.

 

 

Film z Procesji Bożego Ciała w naszej parafii (poniżej galeria zdjęć)