PRACE NA CMENTARZU

Po okresie świątecznym ruszyły dziś  (20.04.2017 r.) prace porządkujące teren naszego cmentarza.

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczęliśmy obsadzanie tujami jego północnej i zachodniej krawędzi. W dwóch rzędach rosnąć będzie ponad 400 krzewów, z dwóch gatunków, tworząc z czasem naturalne ogrodzenie i ochronę od wiatru oraz ciesząc oczy piękną kolorystyką. Na dziś, dzięki złożonym już ofiarom, zasadzonych zostało 105 krzewów. 
Druga część prac stanowi murowanie nowego śmietnika na składowanie śmieci przed ich wywożeniem w kontenerach. Powstaną trzy boksy, osobno na szkło, plastiki i odpady biologiczne. 

 

W dalszej części prac zaplanowane jest:
  • powstanie drugiego smietnika przy wjeździe od strony południowej oraz zatoki parkingowej, 
  • zaaranżowanie Alei Pamięci przy krzyżu, gdzie umieścimy obeliski ku czci rodaków oddanych dobru Ojczyzny na przestrzeni wieków, 
  • porządkowanie zachodniej krawędzi i dokończenie sadzenia krzewów.

Niech piękno miejsca wiecznego spoczynku naszych bliskich
będzie naszą wspólną troską.