PRZYGOTOWANIE DO ODPUSTU I WPROWADZENIA RELIKWII

Kult związany z relikwiami ma swe początki w tradycji budowania ołtarzy w miejscu objawień Boga lub męczeńskiej śmieci wyznawców Chrystusa. Z czasem Kościół zalecał, by w każdym ołtarzu znajdowało się sepulchrum, czyli zagłębienie, w którym umieszczano relikwie. Dziś są one obecne w naszych świątyniach dzieki umieszczaniu ich w relikwiarzach.

Przygotowując się do wprowadzenia relikwii patronki naszej parafii, św. Małgorzaty Antiocheńskiej, dziewicy i męczennicy, zatroszczyliśmy się o nabycie relikwiarza, w którym zostaną one wystawione na widok publiczny. Relikwie dotarły do nas w połowie lutego z Montefiascone w środkowych Włoszech, gdzie znajduje się sanktuarium tej starożytnej świętej. Zostały one pobrane z czaszki św. Małgorzaty. Zakupiony relikwiarz swym kształtem nawiązuje do osoby naszej patronki:
– forma krzyża przypomina o walce z szatanem działającym pod postacią smoka, który został pokonany przy pomocy krzyża, 
– krzyż stylizowany na pień drzewa z konarami, uświadamia nam, że krzyż jest drzewem życia a nie hańby, 
– otoczenie miejsca na kapsułę z relikwiami ma kształt kropli krwi, przypominając o męczeństwie naszej patronki, 
– wreszcie dwa liście laurowe nawiązują do wieńca chwały wkładanego na głowę zwycięzcy, w tym wypadku w swefrze czystości i męczeństwa. 
Nasz relikwiarz został wykonany z brązu w rzeszowskiej firmie artystycznej ISERAFIN. Środki na jego zakup pochodzą z dobrowolnych ofiar składanych przy rozprowadzaniu pierników „Margaritek”, wyprodukowanych i ofiarowanych przez Spółdzielnię „Kazimierskie Smaki”, za co jej pracownikom serdecznie dziękujemy.
Chcąc dobrze przygotować się do wprowadzenia relikwii naszej patronki, a zarazem „uzupełnić” brak z okresu Wielkiego Postu, poprzedzimy to wydarzenie rekolekcjami parafialnymi. Rozpoczniemy je w sobotę 11 lipca, by przez niedzielę i do odpustu w poniedziałek włącznie, podjąć duchową pracę powiązaną ze spowiedzią w odpust. Dzięki temu będziemy odpowiednio przygotowani na naszą parafialną uroczystość i gotowi do skorzystania z przygotowanej nam przez Boga łaski odpustu zupełnego. Szczegóły tego wyjątkowego dla naszej wspólnoty parafialnej czasu wkrótce zostaną przekazane do każdego domu.