SŁUCHAJ I MIŁUJ – DZIEŃ PIERWSZY REKOLEKCJI

„Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem.” Do tych słów Boga nawiązał o. Marcin Szwarc OMI rozpoczynając wielkopostne ćwiczenia rekolekcyjne w naszej parafii. Jeśli słucham całym sobą, to będę też zdolny do miłości.

To od umiejętności słuchania zależy miłość. Ona bowiem nie jest jakimś sentymentalizmem, lecz służbą wynikającą z usłyszenia bólu bliźniego, z dostrzeżenia jego prawdziwej potrzeby. Wzorem takiej postawy jest Maryja. Umie słuchać i być posłuszną, dlatego przez Nią spływa na nas Boża miłość. Na tym polega Jej postawa widziana w Nawiedzeniu, Kanie Galilejskiej, czy Wieczerniku. Słysząc o problemach innych osób, z Bożą pomocą im zaradza. Bez słuchania nie ma miłości. Do tych treści nawiązał Ojciec w nauce do dzieci. Pokazał jak klucze wiary, nadziei i miłości otwierają nas na królestwo, które ofiarowuje nam Ojciec niebieski. Pierwszy dzień rekolekcji zakończyła Droga krzyżowa, poprowadzona drogami naszej parafii.