ŚWIĘTUJEMY ZWYCIĘSTWO

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zbiega się w naszej polskiej tradycji ze świętowaniem zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Z tej okazji, po raz kolejny, spotkaliśmy na Skwerze Pamięci, by modlitwą i śpiewem pieśni patriotycznych uczcić naszą Ojczyznę.

W grupie kilkunastu zgromadzonych osób mieliśmy okazję pochylić się nad losami Polski, które zapisane są w znanych pieśniach. Ich wspólne wyśpiewywanie przenosiło nas w dawne czasy, choć przez swe skutki wpływające na to kim i gdzie jesteśmy. To z nich płynie wezwanie do osobistego wysiłku i do zaufania Bogu. Dlatego nie mogło w tych okolicznościach zabraknąć zatroskania o dobro Ojczyzny wyrażonego w modlitwie. To ona, przez zjednoczenie z Bogiem prowadzi do zwycięstwa, czego potwierdzeniem jest wniebowzięcie Maryi i pokonanie bolszewików. Dziś też wobec problemów, które dotykają Polski, potrzebujemy Bożej opieki nad nią.