ZAPROSZENIE NA DNI SKUPIENIA DLA DZIEWCZĄT

Najczęściej planując swoje życie i konkretne wybory, kierujemy się miłością własną. Warto jednak znaleźć czas, by usłyszeć to, co na ten temat ma do powiedzenia Bóg, który jest miłością i kocha nas bardziej niż my samych siebie.

Okazją do tego może się stać udział w Dniach skupienia, na które do Krościenka n/ Dunajcem, w imieniu Sióstr Służebniczek, zaprasza dziewczęta nasza rodaczka siostra Agata Kozieł. Odbędą się one w domu tego zgromadzenia w weekend od 16 do 18 grudnia. Wszystkim chętnym służymy pomocą w dotarciu na miejsce i powrocie do Gorzkowa.