ZNAK BOŻEJ WIERNOŚCI PRZYMIERZU

Bóg rzekł do Noego: «A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią.  A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach,  wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa. Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną a wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi». /Rdz 9, 12-16/

O Bożej wierności temu słowu przymierza świadczy w wystroju kościołów tzw. „belka tęczowa”, zwieńczona krzyżem lub całą grupą pasyjną (Jezus na krzyżu, Maryja, Maria Magdalena i Jan). Bóg nie tylko nie zniszczył ludzkości z powodu grzechów, ale wydał za nas swego Syna Jednorodzonego, jako zbawczą ofiarę. Jezus umarł za każdego z nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Dlatego patrząc na belkę tęczową miejmy ufność w Boże miłosierdzie i współpracując z nim podnośmy się ze swych grzechów.
W dołączonej poniżej fotorelacji, możemy prześledzić proces konserwacji tego elementu wystroju naszej świątyni, który przeprowadziła pani Ewa Tymcik wraz ze współpracującymi z nią panią Magdaleną i panami Jackiem oraz Kostią. Wymagał on oczyszczenia, odtrucia z drobnoustrojów, zaimpregnowania i wreszcie naniesienia właściwej malatury, której kolorystykę ustalono w procesie badawczym. Dziękujemy całemu zespołowi konserwatorskiemu za pięknie wykonaną pracę. Podjęcie i przeprowadzenie tego dzieła było możliwe dzięki wsparciu finansowemu, jakiego udzieliły, pragnące zachować anonimowość, cztery rodziny ofiarodawców. Składamy im w imieniu całej wspólnoty parafialnej najserdeczniejsze podziękowania.

 

Etap 1 – demontaż


 

Etap 2 – czyszczenie figury


 

Etap 3 – prace konserwatorskie


 

Etap 4 – powrót i montaż