DZIEŃ MATKI

W liturgii Kościoła w dzień 1 stycznia oddajemy cześć Maryi, jako Świętej Bożej Rodzicielce. To swego rodzaju Dzień Matki Zbawiciela, a przez to i naszej. To najstarsze maryjne święto. Do liturgii Kościoła wprowadził je dość późno papież Pius XI w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431). Zebrani na tym soborze biskupi Kościoła pod przewodnictwem legatów papieskich orzekli jednogłośnie dogmat, że nie tylko można, ale należy Maryję nazywać Matką Bożą, Bogurodzicą (greckie Theotokos). W tym kontekście chcemy przypomnieć o dwóch obrazach Matki Bożej z naszej świątyni, które w 2020 roku poddane zostały konserwacji.

czytaj dalej

PÓJDŹMY WSZYSCY DO STAJENKI

Tradycja szopek bożonarodzeniowych sięga średniowiecza. Święty Franciszek z Asyżu jako pierwszy zorganizował żywą szopkę 24 grudnia 1223 roku w Greccio. Była naturalnej wielkości i składała się z żywych zwierząt i ludzi. Obecnie w Greccio jest wystawa szopek że wszystkich zakątków świata. Do Polski tradycja szopek trafiła prawdopodobnie za sprawą zakonu bernardynów.

czytaj dalej

Życzenia Bożonarodzeniowe 2020

Drodzy w Chrystusie Panu Parafianie i nasi Goście!

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,
przyjmijcie od nas serdeczne życzenia.

W rodzącym się w stajence Zbawicielu, dostrzeżcie Boga, który staje przy nas, dotkniętych ograniczeniami czasu pandemii, by nas swym ubóstwem ubogacić.
Doświadczając słabości i lęków, zaproście do swych serc tego Księcia Pokoju, aby odnowił Was swoją miłością, wprowadzając ład w każdą dziedzinę życia.
Łamiąc się opłatkiem i zasiadając do Wigilijnego stołu, poczujcie jak dobry jest Pan, który czeka na każdego z nas, by podczas tej świętej wieczerzy, jaką jest Eucharystia, zjednoczyć się z nami. Niech Jego mocą pokonane zostaną wszelkie podziały, a w sercu każdego z Was zagości pokój, dobro i nadzieja.
Tego wszystkiego życzymy każdej i każdemu z Was, ogarniając darem modlitwy.
Dziękujemy też za Waszą pomoc, świadectwo życia, wsparcie, wyrozumiałość oraz wybaczenie, a za wszelkie przykrości, czy zaniedbania z naszej strony serdecznie przepraszamy.
Ks. Michał Krężel      Ks. Sławomir Sarek
wikariusz                  proboszcz

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!

W tradycji polskiej, związanej z dniami poprzedzającymi Boże  Narodzenie, ważne miejsce zajmują jasełka oraz kolędowanie w miejscach pracy, czy w grupach formacyjnych lub terapeutycznych. Są one okazją do aktualizacji orędzia, które przynosi Zbawiciel i budowania więzi opartej na wierze. 

czytaj dalej

PANI JEST BLISKO!

Poświęcenie figurek Dzieciątka Jezus, które praktykuje się w IV Niedzielę Adwentu, jest czytelnym sygnałem bliskości Świąt Bożego Narodzenia. To znak przypominający o finalizowaniu naszego duchowego czuwania i przyjęciu Jezusa do swego serca. 
czytaj dalej

EUCHARYSTIA – TRZECI DZIEŃ REKOLEKCJI

Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy, połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę!» Podobnie, skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: «Kielich ten jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę!» Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. – św. Paweł Apostoł 

czytaj dalej