REKOLEKCJE ADWENTOWE 2019

W liturgiczne oczekiwanie na przyjście Pana, jakim jest czas Adwentu, wpisują się w każdej parafii rekolekcje. Ich właściwe przeżywanie, pozwala dostrzec w naszym życiu owoce zjednoczenia z Bogiem oraz przestrzenie, w których oddaliliśmy się od Niego. Z tej refleksji i modlitwy ma szansę zrodzić się nasza duchowa przemiana.

czytaj dalej

PRZYJĘCIE DO GRONA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania ma na celu doprowadzenie kandydata do „głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniami, darami, natchnieniami, aby […] lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność” oraz wychowanie do „przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej” (KKK 1309).
czytaj dalej

HISTORIA JEDNEJ MIŁOŚCI

„Miłość nigdy nie ustaje” /1 Kor 13, 8/
„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.” /Mt 7, 24-25/

czytaj dalej