HISTORIA JEDNEJ MIŁOŚCI

„Miłość nigdy nie ustaje” /1 Kor 13, 8/
„Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.” /Mt 7, 24-25/

czytaj dalej

„EKG” NIEDZIELNYCH PRAKTYK RELIGIJNYCH

„Wszyscy jesteśmy wezwani, by wyznawać wiarę w Eucharystię, «zadatek przyszłej chwały», w przekonaniu, że komunia z Chrystusem, którą przeżywamy jako pielgrzymi w doczesności, daje nam przedsmak ostatecznego spotkania w dniu, w którym «będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go Takim, jakim jest» (1J 3, 2).” – św. Jan Paweł II

czytaj dalej