WYBIERZ SIĘ NA PIELGRZYMKĘ

Tradycyjnie sierpień jest w naszej diecezji okazją do uczestnictwa w pielgrzymce. Od kilku lat oprócz formy pieszej, mamy też możliwość wybrać rowerową lub duchową formę pielgrzymowania. Do tego zachęca na Pasterz naszej diecezji Biskup Jan Piotrowski.
czytaj dalej