CZAS ŁASKI I CZCI

W naszej relacji z Panem Bogiem dochodzi między Nim a nami do wymiany darów, przyjmującej formę UŚWIĘCENIA NAS (Bóg jako pierwszy, bezinteresownie udziela nam swych darów) i KULTU (odkrywając Bożą miłość oddajemy Mu część i pełnimy Jego wolę).
czytaj dalej

Z JEZUSEM ODDAJEMY SIĘ OJCU

Zakończenie oktawy Bożego Ciała to dzień święcenia wianków z wonnych ziół, młodych gałązek drzew i kwiatów polnych. Idea przynoszenia wianków jest związana z wdzięcznością Panu Bogu za dary, które od Niego otrzymujemy, m.in. za kwiaty i zioła. Przez tą modlitwę prosimy Go, by swoją opieką otaczał nasze pola, łąki, lasy, strzegł ich przed zniszczeniem i żebyśmy jednocześnie mogli korzystać z tych owoców dla naszego dobra.
czytaj dalej

BÓG IDZIE ZE SWYM LUDEM

Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzieć przychodzi
I jak się Jego dzieciom powodzi.
Nie dosyć było to dla człowieka,
Że na ołtarzu co dzień go czeka.
Sam ludu swego odwiedza ściany,
Bo pragnie bawić między ziemiany.
czytaj dalej

PRZYGOTOWANIE DO ODPUSTU I WPROWADZENIA RELIKWII

Kult związany z relikwiami ma swe początki w tradycji budowania ołtarzy w miejscu objawień Boga lub męczeńskiej śmieci wyznawców Chrystusa. Z czasem Kościół zalecał, by w każdym ołtarzu znajdowało się sepulchrum, czyli zagłębienie, w którym umieszczano relikwie. Dziś są one obecne w naszych świątyniach dzieki umieszczaniu ich w relikwiarzach.

czytaj dalej

RENOWACJA OŁTARZA MATKI BOŻEJ

Najstarszą zachowaną częścią naszej parafialnej świątyni jest obraz Matki Bożej. Według świadectw pochodzi on z początku XVII w., a jej pierwowzorem był obraz z krakowskiego klasztoru Karmelitów „Na Piasku”. Świadczą o tym postacie św. Eliasza i św. Teresy z Awili namalowane na jego  zadumie.
czytaj dalej

BÓG BŁOGOSŁAWI SWÓJ LUD

„Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie, i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach: Wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego.” /Ps 127, 1-2/
czytaj dalej