POJEDNAJMY SIĘ Z BOGIEM

W związku z wprowadzonymi 24.03.2020 r. nowymi rozporządzeniami rządu i Biskupa Kieleckiego zawieszamy posługę spowiedzi zaplanowanej na dni 25.03 – 07.04. 2020 r. oraz informujemy, ze na mszach może być tylko pięcioro uczestników.
Dlatego prosimy,  by do 11.04.2020 r. na msze święte przychodziły ewentualnie tylko osoby, które zamawiały daną intencję.
W tym trudnym czasie ogarniamy Was drodzy parafianie i polecamy opiece Bożej w każdej Eucharystii.
Szczęść Boże.
Księża Sławomir i Tomasz

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona jest w Kościele w Polsce jako Dzień Świętości Życia od 1998 r., w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice Evangelium vitae. Fiat Maryi, wypowiedziane w Nazarecie, było pełną wiary odpowiedzią na Bożą propozycję, że zostanie Matką Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. / Bp Jan Piotrowski/
czytaj dalej

WIARA W CZASACH EPIDEMII

PEŁNI UFNOŚCI W BOŻĄ DOBROĆ I MIŁOSIERDZIE
„W obecnej sytuacji pandemii, w jakiej się znajdujemy, żyjąc mniej lub bardziej odizolowani, jesteśmy zachęceni do odkrycia na nowo i do pogłębienia wartości komunii jednoczącej wszystkich członków Kościoła. Zjednoczeni z Chrystusem nigdy nie jesteśmy sami, ale tworzymy jedno Ciało, którego On jest Głową. Jest to jedność karmiąca się modlitwą, a także duchową komunią w Eucharystii, praktyką bardzo zalecaną, kiedy nie można przyjąć tego sakramentu. Mówię to do wszystkich, a zwłaszcza osób żyjących samotnie.“ – papież Franciszek
czytaj dalej

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 2020

„Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym». (…) Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».” Dz 1, 5. 8

czytaj dalej

JEZUS ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z NIM

„Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas. Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski” (św. Jan Paweł II – Ecclesia de Eucharistia, 25)
czytaj dalej