BÓG BŁOGOSŁAWI SWÓJ LUD

„Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż. Daremnie wcześnie rano wstajecie, i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach: Wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego.” /Ps 127, 1-2/
czytaj dalej

LUD BOŻY W DRODZE

Via Lucis (Droga Światła) jest, w pewnym sensie kontynuacją Via Crucis (Droga Krzyża). Dorga Krzyżowa kończy się w tym samym miejscu, w którym rozpoczyna się Droga Światła – w Grobie. W XVI stacji widzimy zamykany grób, w I Spotkaniu widzimy już otwarty – Pusty Grób.
czytaj dalej

JESTEM, PAMIĘTAM, CZUWAM

Codziennie wieczorem następuje w Narodzie polskim cisza i skupienie. Stawiamy się przed obliczem Królowej i Matki trzydziestomilionową armią serc, by złożyć Jej hołd czci i miłości. Zarazem my, cała Polska, łączymy się duchem z Maryją w jedno ognisko rodzinne i tak jak żołnierz przychodzimy do swego Dowódcy, by zdać raport dzienny ze swego postępowania. Chcemy zdać sprawę, jak dziś pełniliśmy wolę Bożą – a tym samym – jak dziś spełniliśmy nasze maryjne ślubowanie? o. Jerzy Tomziński

czytaj dalej

NA APELU U MARYI, KRÓLOWEJ POLSKI

Tradycyjnie z 4 na 5 maja na Jasnej Górze czuwanie nocne podejmował nasz kazimierski dekanat, jako reprezentant diecezji kieleckiej. W tym roku, że względu na ograniczenia czuwanie zostało skrócone, a i czuwających może być tylko kilkunastu z dekanatu. Dlatego zapraszamy do modlitwy przez Internet.  W programie czuwania:
21.00 – Apel Jasnogórski prowadzony przez bpa Jana Piotrowskiego
21.30 – Nabożeństwo majowe 
21.45 – Droga światła 
22.15 – Różaniec 
23.00 – Eucharystia pod przewodnictwem bpa Jana Piotrowskiego
24.00 – Zakończenie 

DAR DO ROZPAKOWANIA

„Jezus znowu rzekł do apostołów: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».” /J 20, 21-23/
czytaj dalej