POKUTNE PIELGRZYMOWANIE

Czy święci są po to, aby nas zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć, lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym..” /Św. Jan Paweł II – beatyfikacja Karoliny Kózkówny/

czytaj dalej

RODZINA RODZINIE

Wielki Post jest dobrą okazją, by zaproponować naszej wspólnocie parafialnej włączenie się w program pomocy „RODZINA RODZINIE”, będący odpowiedzią Caritas Polska na dramatyczną sytuacje osób poszkodowanych w konfliktach zbrojnych i kryzysach humanitarnych na Bliskim Wschodzie. Włączenie się w tę inicjatywę jest częścią duchowości związanej ze św. Małgorzatą, naszą patronką, która doświadczyła przemocy. Dlatego chcemy konkretnie pomagać prześladowanym.

czytaj dalej

PIERWSZA ROCZNICA

Zgodnie z tradycją Kościół oddaje cześć Świętym i ma w poważaniu ich autentyczne relikwie oraz wizerunki. Uroczystości Świętych głoszą cuda Chrystusa w Jego sługach, a wiernym podają odpowiednie przykłady do naśladowania. /Konstytucja o Liturgii p. 111/

czytaj dalej

CHORZY – NAJCENNIEJSZA CZĄSTKA KOŚCIOŁA

Drodzy Chorzy! Jeżeli z punktu widzenia ludzkiego Wasza sytuacja życiowa jest bardzo przykra, bolesna, czasem wręcz upokarzająca, to z tego ewangelicznego, nadprzyrodzonego punktu widzenia można nawet powiedzieć, że Wasza sytuacja jest uprzywilejowana. Wy macie większe niejako prawo do Chrystusa. Wy bardziej Go wyrażacie, uobecniacie, aniżeli każdy z nas, którzy nie jesteśmy w taki sposób, jak Wy, dotknięci stygmatem cierpienia. – św. Jan Paweł II 

czytaj dalej